Arti Kata Pedagogi
Pendagogi merupakan salah satu seni, ilmu, atau metodelogi pengajaran sang guru kepada anak didikanya. Pedagogi juga kadang-kadang merujuk pada penggunaan yang tepat dari strategi mengajar. Sehubungan dengan strategi mengajar itu, filosofi mengajar diterapkan dan dipengaruhi oleh latar belakang pengetahuan dan ...